kaz рус eng
Сапа мен сертификаттау

 

 

 «ҚР ҰБ ҚТС» РМК сапа саласындағы саясаты

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» РМК, өз қызметін мүдделі тараптардың ұзақмерзімді мүдделеріне бағыттай отырып, монеталар және монеталық дайындамалар, ордендер және марапаттау медальдарын, лауазымды тұлғалардың және ведомстволардың белгілері мен тексеру таңбаларын жобалауға және шығаруға мамандандырылған. 
Кәсіпорын басшылығы өз стратегиясын замануи әлемдік нарық жағдайларында ұйымның бәсекеге қабілеттілігін үнемі арттыру және Қазақстан Республикасының мүддесінде және ұжымның әл-ауқатын арттыру мақсатында өндірістің әрі қарай дамуы үшін тұрақты пайда алу ретінде белгілейді.

knСаясатты жүзеге асыру келесі жолдармен қамтамасыз етіледі:

 • басшылықтың көшбасшылығы және ИСО 9001: 2015 стандартының талаптарына сәйкес кәсіпорын қызметімен басқаруға деген бейілділігі;
 • әр тұтынушының барлық ағымдағы қажеттіліктерін түсіну және келешектегі қажеттіліктерінен хабардар болу;
 • тұтынушыларымыздың қанағаттандырушылығын арттыру;
 • өндірістік қызметті қолданыстағы заңнамаға және нормативтік талаптарға сәйкес жүзеге асыру;
 • ИСО 9001: 2015 стандартының негізінде процестерді және менеджмент жүйесін үнемі жақсартып тұру;
 • тұтынушымен белгіленген сапа деңгейін қамтамасыз етуге қол жеткізетін қолда бар технологияларды, жабдықтар мен материалдарды үнемі жетілдіру және жаңаларын енгізу;
 • тұтынушылардың сұраныстары мен үміттеріне сәйкес келетін жоғары сапалы және бәсекелі өнім шығару;
 • кәсіпорынның сыртқы нарықтағы орнын нығайту;
 • қызметкерлер құрамын оқыту үдерісін ұйымдастыру, қызметкерлер құрамының кәсіби біліктілігін, құзыреттілігін, хабардар болуын және уәжделуін үнемі арттыру.

knКәсіпорын басшылығы өзіне төмендегілер бойынша жауапкершіліктер алады:

 • қызметтің жоғарыда аталған бағыттарын жүзеге асыру және тұтынушылардың, мемлекеттің және ИСО 9001: 2015 стандартының сәйкестігі;
 • сапа менеджменті жүйесіне қатысты өзінің көшбасшылығын және міндеттемелерін көрсету;
 • сапа менеджменті жүйесінің оған қойылатын талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз ету, оның нәтижелігін үнемі арттыру және сол үшін барлық қажетті ресуртсарды ұсыну;
 • процестік көзқарас пен тәуекелді-бағыттық ойлауды дамыту;
 • Сапа саласындағы саясаттың кәсіпорынның мәніне және стратегиясына сәйкес келуі әр қызметкердің белсенді қатысуы үшін қажетті жағдайларды іске асыру және  құру.

Үйлестіру кеңесінің
отырысында бекітілді
2018 жылғы 16 қаңтардан
№ 39-08-27/49 хаттама

 

«ҚР ҰБ ҚТС» РМК денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясаты

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» РМК монеталар және монеталық дайындамалар, ордендер және марапаттау медальдарын, лауазымды тұлғалардың және ведомстволардың белгілері мен тексеру таңбаларын жобалауға және шығаруға мамандандырылған.
Кәсіпорын басшылығы Сапа саласындағы саясатта жарияланған стратегияларға негізділе отырып, еңбек қауіпсіздігі, денсаулық сақтау кәсіпорын қызметкерлері үшін өндірістік және бақылау процестерінің ажырамас бөлігі болуы тиіс және бөлімше қызметінің кез келген түрінен бөлек қаралмуға тиіс деп есептейді.

knДенсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы қызметтің басты бағыты болып табылатындар:

 • өндірістік жарақаттанушылықтың, кәсіптік сырқаттың, апаттардың және апаттық жағдайлардың, тосын оқиғалардың алдын алу;
 • кәсіпорын жұмыскерлерінің және оның аймағында болатын басқа мекемелер өкілдерінің денсаулығын қорғау.

knДС және ЕҚҚ саласындағы саясатты жүзеге асыру келесі жолдармен қамтамасыз етіледі:

 • қауіптіліктерді сәйкестендіру және бағалау, тәуекелдіктерді дер кезінде анықтау, технологиялық үдерістерді жетілдіру, өндірісті жаңғырту, қызметкерлерді ДС және ЕҚҚ мәселелері бойынша жүйелі оқыту және оларға кеңес беру есебінен оларды келісуге боларлық деңгейге дейін төмендету бойынша шаралардың әзірленуі және жүзеге асырылуы;
 • денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының, мемлекеттік, салалық және корпоративтік нормативтік талаптардың сақталуы; 
 • 18000 сериялы OHSAS стандарттарының талаптарына сәйкес ДС және ЕҚҚ  менеджмент жүйесінің нәтижелі қызмет етуі және үнемі жақсартылуы;  
 • жұмыс орындарында жарақаттанушылықтың және қызметкерлер денсаулығы ахуалы нашарлауының алдын алу үшін қауіпсіз еңбек жағдайларының құрылуы;
 • кәсіпорын жұмыскерлері үшін еңбектің дұрыс және қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету үшін замануи технологиялар мен жабдықтардың жетілдірілуі және енгізілуі.  

Кәсіпорын басшылығы жарияланған Саясатты іске асыру, әр қызметкердің оны жүзеге асыру бойынша белсенді қатысуы үшін қызметкерлер құрамына қажетті жағдайлар құру міндеттемелерін өзіне алады.

Үйлестіру кеңесінің
отырысында бекітілді
2018 жылғы 16 қаңтардан
№ 39-08-27/49 хаттама

 

Директор А.Ю. Транов

Қазақстан Республика, 070005
Өскемен қ.,
Абай даңғ., 102/1
Телефон: (7232) 75-33-50
Факс: (7232) 75-15-80
E-mail: admin@kmd.kz
Copyright © 2005-2020  
Национальный банк Республики Казахстан 6214